การมอบถ้วยพระราชทานให้แก่โรงเรียน          ผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งเพลงและร้องเพลงรักแม่ ของสมาคมรักแม่ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

          โดยมีผู้อำนวยการสกล  ทะแกล้วพันธุ์ พร้อมด้วยครูนิตยาภรณ์  สุรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนภารัตน์  พัชราพิชญ์ ครูวรรณพงค์  ขันติสิทธิ์และครูสมจิตร ขันติสิทธิ์ นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ นายดนุภัทร  อินตารักษา  นายวชิรวิทย์  ปฤษฎางคเดชา และนางสาวปาณิศา  มาศิริ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

          และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ครูวรรณพงค์  ขันติสิทธิ์และครูสมจิตร  ขันติสิทธิ์  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบถ้วยพระราชทานให้แก่โรงเรียนโดยมีนักเรียนที่แสดงรีวิวประกอบเพลง เป็นตัวแทนนักเรียนมาเป็นผู้มอบ

 โดย.  
ประกาศวันที่ 06-11-2013

Username
Password