เชิญสถานศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ First LEGO League : 2013 Nature’s Fury             ขอเชิญโรงเรียนและบุคคลทั่วไปในภูมิภาคภาคเหนือที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  First LEGO League : “2013 Nature’s Fury”  ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
            
             โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน First  LEGO League ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติและการแข่งขันการทำโครงงาน  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเรียนในปัจจุบันนี้

             ผู้เข้าร่วมอบรม 1 กลุ่มประกอบไปด้วย 1.ครู  1-2 ท่าน (ครูวิทยาศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์) 2.นักเรียน 1-2 คน อายุระหว่าง 9-16  ปี (ไม่จำกัดเพศ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการอบรม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางลิ้งด้านล่าง

     > Download แบบตอบรับ

     > Download กําหนดการอบรม FLL

     > Download จดหมายเชิญสถานศึกษาอบรม FLL

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-459-4731-8 ต่อ 216,212  (ฝ่ายจัดการอบรม FLL)
081-746-9659 (ครูอรอุมา ฝ่ายลงทะเบียน)โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 08-11-2013

Username
Password