ร่วมแสดงความยินดีเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ               นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายส่งศักดิ์ ริยะป่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 และได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล จาก พณฯ จาตุรณต์     ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาโดย.  
ประกาศวันที่ 27-01-2014

Username
Password