รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ            ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบโดยนางศิริพรรณ หาญพานิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ ห้องคำชมพู โรงแรมลำพูนวิล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556โดย.  
ประกาศวันที่ 14-06-2013

Username
Password