ศูนย์เอเอฟเอส เขตลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอต้อนรับศูนย์เอเอฟเอส เขตลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอต้อนรับ Miss Samantha Fremuth จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (YES Program) ระยะเวลา 1 ปี เข้าศึกษาในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ถึง 12 พฤษภาคม 2559 และขอต้อนรับการกลับมาของนางสาวธนัญญา พรหมพนัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่น 53 ระยะเวลา 1 ปี กลับเข้าเรียนในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเช่นเดิม

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 27-07-2015

Username
Password