ประกาศกลุ่มเพื่อมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559ประกาศกลุ่มเพื่อมอบตัวนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

นักเรียนชั้น ม.1  จะประกาศเลขประจำตัวและคณะสีอีกครั้ง

นักเรียนชั้น ม.4  ถ้าเป็นนักเรียนจักรคำฯ ใช้เลขประจำตัวเดิม  นักเรียนใหม่รอการประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและคณะสีอีกครั้งโดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 07-04-2016

Username
Password