พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันพฤหัสสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ
สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจ


คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 20-06-2016

Username
Password