พิธีลงเสาเอก โรงอาหารหอประชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๑๙ น.
นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้น และคณะครู
ร่วมพิธีวางเสาเอก โรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ 

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password