นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2559วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขตภาคเหนือ 

และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิส
ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุ
กรมไทยสำหรับเยาชน ครั้งที่ ๒๒

ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-09-2016

Username
Password