งานกลุ่มสัมพันธ์ระดับชั้น ม.๕ “กาดมั่วครัวนักเรียน” ๒๕๖๐วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด
ในงานกลุ่มสัมพันธ์ระดับชั้น ม.๕ “กาดมั่วครัวนักเรียน”
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร
 จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมร้านค้าภายในงานและชมการแสดงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ณ บริเวณสนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password