ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 เข้าร่วมขบวนแห่งาน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ไหว้สาป๋ารมีเดือนแปดเป็ง
 พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา ประจำปี 2560 ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-05-2017

Username
Password