รวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์วันนี้ 9 มิถุนายน 2560
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 จัดกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมการและดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
 มีข้าราชการครู , บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน     สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำพูน จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม โดย ครูและนักเรียน                       ได้ร่วมกันทำดอกไม้จันท์ จำนวน 7 ชนิด
ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกชบาหนู ดอกพุดตาน ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้
 และดอกชบาทิพย์
ณ  หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-06-2017

Username
Password