เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ         นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับเด็กหญิงจุฑามาศ  แสงคำ  นักเรียนชั้น ม.3/4 ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเยาวชนลูกยอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา ศิลปวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน  โดยจะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ต่อไป

 โดย.  
ประกาศวันที่ 27-08-2013

Username
Password