รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560  [อ่านต่อ...]

โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 16-02-2017
          ชมรมครูเก่าและครูอาวุโสมอบเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 07-02-2017
          วันวัฒนธรรมจีนจักรคำครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 07-02-2017
          ค่ายนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษภาษาไทยภาคเหนือ(Gifted Thai) ปี60  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 02-02-2017