ให้นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ออกจากระบบ  [อ่านต่อ...]

โดย.Admin  CKK | วันที่ 16-08-2017
          วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
          พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017
          วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 12-08-2017