ตารางห้องสอบการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 17-01-2019
          แจ้งการจัดการเรียนการสอน คาบละ 40 นาที เพื่อการแข่งขันกีฬาสี  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 12-11-2018
          ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/61 ปรับปรุงครั้งที่ 2  [อ่านต่อ...]

โดย.นายปรีดา  ยะธิมา | วันที่ 11-11-2018
          ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/61 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เริ่มใช้ 5/11/61  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 04-11-2018