ประกาศจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มน้ำในโรงเรียน  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 27-04-2021
          ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 22-04-2021
          ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 16-03-2021
          ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอยภัย  [อ่านต่อ...]

โดย.   | วันที่ 04-03-2021