พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นม.3

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม 1  2  3  4