ทีมงานวิจัย Fabrication Lab CKK

ทีมงานวิจัย Fabrication Lab CKK  นำนักเรียน เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ งาน FabLearn ASIA 2020 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี วันที่ 10-12 มกราคม 2563