ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น.
และรับฟังคำชี้แจงในการจัดห้องเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561

ในเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนทั่วไป

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ