ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กำหนดการปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ ม.1 ปี 62

https://drive.google.com/file/d/1U_ue2uQe7Z4-nL8CD40sXZC3FmpytjBH/view?usp=sharing

กำหนดการปฐมนิเทศ ม.4 ปี 62

https://drive.google.com/file/d/1zmf5JpdObV6nlyMC7g_5hAL19cZXH6f2/view?usp=sharing