การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี

         ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี ในพิธี "วันจักรคำฯ เกียรติยศ" ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

คลิกดูกำหนดการและรายชื่อนักเรียนเรียนดี