ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา35   ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560