ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

การประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน

 

http://www.chakkham.info/site

สรุปการประเมินสรรมถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 คลิกดูที่นี่