โปรแกรมระบบส่งงานออนไลน์ โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน


โปรแกรมระบบส่งงานออนไลน์ โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

     - ส่วนสำหรับนักเรียน สามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อส่งงานให้คุณครูผูู้สอนตรวจงาน นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการส่งงานได้ในนี้ คลิก

     - ส่วนสำหรับครูผู้สอน สามารถใช้โปรแกรมในการเพิ่มรายชื่อห้องเรียน และวิชาเรียนที่จะเปิดสอนในแต่ละเทอม สามารถตรวจ เช็คงานที่นักเรียนส่งมาในที่ละครั้งได้

     - ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ จะใช้โปรแกรมในการตรวจเข็คระบบ รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมส่งงานออนไลน์
คู่มือการใช้งาน

| ออกโปรแกรม[EXIT] |