ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

สัปดาห์วันครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 11 - 16 มกราคม 2560