เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คลิกได้ที่ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

  

   

ให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall