แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เขียนโดย ธนวุฒิ 28
พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 24
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ได้จัดการสอบคัดเลือก นศท.ปี 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 35
อบรมโครงการสเก็ตซ์ภาพ เตือนภัยให้สังเกตจดจำ เขียนโดย ธนวุฒิ 24
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 69
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2567-2569) เขียนโดย ธนวุฒิ 58
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 131
กิจกรรมกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 114
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ เขียนโดย ธนวุฒิ 251
กิจกรรม วันตรุษจีนจักรคำ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย ธนวุฒิ 243
กิจกรรมวันครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ธนวุฒิ 228
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 279
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 209
กิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 213
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย ธนวุฒิ 207
ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 258
แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 299
จัดกิจกรรมพิธีเสริมขวัญ สร้างกำลังใจนักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 232
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 240
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 216
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 227
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 967
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 917
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เขียนโดย ธนวุฒิ 981
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เขียนโดย ธนวุฒิ 981
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 '' จักรคำเกมส์'' เขียนโดย ธนวุฒิ 1132
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1067
ร่วมเดินขบวนกระทงจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 930
สืบสานตำนานยี่เป็ง เขียนโดย ธนวุฒิ 914
เทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 916
วมต้อนรับและแสดงความยินดีต้อนรับ ครูปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 897
พิธีวันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1058
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 992
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 994
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 1022
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ เขียนโดย ธนวุฒิ 970
พิธีสลากย้อม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 986
นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 945
พิธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 1068
อบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 1008
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง เขียนโดย ธนวุฒิ 974
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 997
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1019
MATH DAY & ICT FOR ALL 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 1021
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 994
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70” เขียนโดย ธนวุฒิ 1874
อบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1037
พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 1036
อบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr เขียนโดย ธนวุฒิ 1161
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 1092
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย ธนวุฒิ 1089
ค่ายปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 1027
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1097
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 974
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 971
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 978
อบรมโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 988
วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) เขียนโดย ธนวุฒิ 1077
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1106
งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 947
แสดงความยินดับกับนักอ่านรุ่นเยาว์จักรคำฯ 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 961
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1118
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 970
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 965
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 954
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 971
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เขียนโดย ธนวุฒิ 1065
สุขภาพใจในวัยเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 1112
วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 997
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 1560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1013
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย ธนวุฒิ 984
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 972
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 1003
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำอย.น้อย แกนนำอนุรักษ์พลังงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 986
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 959
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 978
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 944
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 988
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 979
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” เขียนโดย ธนวุฒิ 1003
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 970
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” เขียนโดย ธนวุฒิ 943
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 118 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 1001
CKK Singing & Music Contest 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 983
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 932
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 954
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 983
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 959
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย ธนวุฒิ 959
แสดงว่าความยินดีกับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 974
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 976
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 997
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 1015
พิธีถวายพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลศรีจักรคำคุ้มภัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 1000
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 1203
กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 1039
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 994