แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Special Prize เขียนโดย ธนวุฒิ 8
“บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เขียนโดย ธนวุฒิ 9
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 9
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 7
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 7
Brilliant Day 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 7
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 8
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender” เขียนโดย ธนวุฒิ 12
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 41
มอบเกียรติบัตรโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 30
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 31
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 37
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 21
ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 22
ผู้ลงสมัครประธานคณะสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 35
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 42
จักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24 เขียนโดย ธนวุฒิ 44
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564” เขียนโดย ธนวุฒิ 49
พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี เขียนโดย ธนวุฒิ 41
นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 53
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 33
การประชุมจำทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 57
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 41
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 41
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 42
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และการนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 35
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 85
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 95
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 108
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 81
Christmas Day ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 150
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ เขียนโดย ธนวุฒิ 141
กีฬาภายใน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 162
The Utopia of CHAKKHAM เขียนโดย ธนวุฒิ 184
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 138
ศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 118
ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 133
รายงานผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 145
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เขียนโดย ธนวุฒิ 118
ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขียนโดย ธนวุฒิ 104
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนโดย ธนวุฒิ 124
กิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 115
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เขียนโดย ธนวุฒิ 111
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 100
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
ค่าย to be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 102
กิจกรรมแนะแนวทาง TCASและติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยง เขียนโดย ธนวุฒิ 84
"เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" เขียนโดย ธนวุฒิ 90
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 79
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 86
การแข่งขันกีฬานักเรียนคัดภาคเขตการแข่งขันที่ 5 จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 96
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 93
ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เขียนโดย ธนวุฒิ 79
ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 72
ค่าย BORN TO BE A DOCTOR นักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ธนวุฒิ 78
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ เขียนโดย ธนวุฒิ 233
ค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 เขียนโดย ธนวุฒิ 102
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 77
น้อมรำลึกพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย ธนวุฒิ 71
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 185
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 165
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 166
สืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 121
แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เขียนโดย ธนวุฒิ 170
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 130
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย ธนวุฒิ 105
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 134
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 140
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 257
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 177
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 149
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 184
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 158
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 135
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู เขียนโดย ธนวุฒิ 181
โรงเรียนสุจริต เขียนโดย ธนวุฒิ 128
วันเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 106
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 110
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย ธนวุฒิ 129
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากสวทช. เขียนโดย ธนวุฒิ 128
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 153
อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น Thunkable เขียนโดย ธนวุฒิ 154
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 155
Active Learning Center for Coding on Mobile Application เขียนโดย ธนวุฒิ 190
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการเฉพาะด้านฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 183
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 159
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 140
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 169
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 157
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 176
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 131
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 144
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 172
คณะครูตรวจสุขภาพประจำปี เขียนโดย ธนวุฒิ 183