แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
CKK RUN 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 15
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง เขียนโดย ธนวุฒิ 14
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล To be number one idol เขียนโดย ธนวุฒิ 11
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 14
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 13
กิจกรรมกีฬาสีรักษ์โลก เขียนโดย ธนวุฒิ 19
พิธีวางพวงมาลา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 25
เดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 23
ค่าย To be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 28
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 24
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 18
กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 33
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 47
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 35
จัดแสดงผลงานนักเรียนและหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มสาระฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 27
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 45
Sport Dance Ckk 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 53
แสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ Fablab เขียนโดย ธนวุฒิ 70
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 68
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 72
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 69
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง เขียนโดย ธนวุฒิ 62
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชน เขียนโดย ธนวุฒิ 78
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 70
ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 59
การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4 เขียนโดย ธนวุฒิ 52
งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 73
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 และ การแข่งขัน ocean man จ.กระบี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 125
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 134
พิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยหาราช เขียนโดย ธนวุฒิ 201
พิธีเปิดค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 233
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
ตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 182
พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย ธนวุฒิ 149
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 210
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำฯ ครั้งที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
การประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 174
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 231
การอบรมทำผลงานวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 221
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 183
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำ 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 197
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 282
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 180
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 122
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 206
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ เขียนโดย ธนวุฒิ 127
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 234
กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 138
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG เขียนโดย ธนวุฒิ 90
กิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 91
การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทยระดับภูมิภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 114
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 85
มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานักเรียนจราจร เขียนโดย ธนวุฒิ 111
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 82
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 282
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เขียนโดย ธนวุฒิ 95
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 74
แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 74
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี เขียนโดย ธนวุฒิ 95
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม เขียนโดย ธนวุฒิ 89
อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 121
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 79
กิจกรรม International English Week เขียนโดย ธนวุฒิ 70
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 98
อบรมการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 81
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC เขียนโดย ธนวุฒิ 122
เกษียณรำลึก 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 165
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 74
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 90
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 82
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale เขียนโดย ธนวุฒิ 78
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 73
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 78
พิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 76
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 72
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 180
พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 87
โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 158
แสดงความยินดีนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 99
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 99
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 104
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 116
พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ เขียนโดย ธนวุฒิ 120
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 173
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 127
การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวการพนันฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 136
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS เขียนโดย ธนวุฒิ 159
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 112
กิจกรรมค่าย Eng-Sci เขียนโดย ธนวุฒิ 134
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW เขียนโดย ธนวุฒิ 140