แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ โดยโรงเรียนจักรคำเข้าร่วมเป็นศูนย์สอบในปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 6
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาสาสมัครจาก TREFOIL GUILD ตามโครงการ TOPAZ UK -THAILAND 2023 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 5
งานลอยกระทงจังหวัดลำพูน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 14
กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 12
เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 30
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 '' จักรคำเกมส์'' เขียนโดย ภัทรพงษ์ 33
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านโป่งรู และโรงเรียนบ้านม่วงโตน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 86
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับสากล เขียนโดย ภัทรพงษ์ 41
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 39
โครงการ Intake Clinic กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 50
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 40
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 47
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพิราลัย เขียนโดย ธนวุฒิ 65
ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เขียนโดย ธนวุฒิ 131
26-27 ตุลาคม 2566 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินของนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 142
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 150
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เขียนโดย ธนวุฒิ 145
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 124
วันนวมินทรมหาราช เขียนโดย ธนวุฒิ 105
วันมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส ประจำปี 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 175
กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์" ประจำปี 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
กิจกรรมอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 142
ร่วมพิธีเปิดห้อง CKK STUDIO เขียนโดย ธนวุฒิ 167
สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาสู่การอ่านที่ยั่งยืน เขียนโดย ธนวุฒิ 139
“วันชาติฝรั่งเศส” “La fête Nationale” เขียนโดย ธนวุฒิ 170
โครงการปลูกจิต รักต้นฮัก เขียนโดย ธนวุฒิ 153
ค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมในการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 176
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เขียนโดย ธนวุฒิ 722
แห่เทียนพรรษา จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถนนอินทยงยศ จนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 221
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 187
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชั เขียนโดย ธนวุฒิ 155
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย ธนวุฒิ 167
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 264
พิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เขียนโดย ธนวุฒิ 276
รับบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่หน่วยกาชาด จังหวัดลำพูน ณ อาคาร 115 ปี จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 260
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เขียนโดย ธนวุฒิ 232
พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 279
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ได้จัดการสอบคัดเลือก นศท.ปี 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 257
อบรมโครงการสเก็ตซ์ภาพ เตือนภัยให้สังเกตจดจำ เขียนโดย ธนวุฒิ 200
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 252
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2567-2569) เขียนโดย ธนวุฒิ 262
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 321
กิจกรรมกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 344
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 339
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 353
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ เขียนโดย ธนวุฒิ 452
กิจกรรม วันตรุษจีนจักรคำ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย ธนวุฒิ 436
กิจกรรมวันครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ธนวุฒิ 409
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 570
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 354
กิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 333
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย ธนวุฒิ 335
ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 386
แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 517
จัดกิจกรรมพิธีเสริมขวัญ สร้างกำลังใจนักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 358
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 361
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 335
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 366
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 1094
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 1053
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เขียนโดย ธนวุฒิ 1103
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เขียนโดย ธนวุฒิ 1107
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 '' จักรคำเกมส์'' เขียนโดย ธนวุฒิ 1329
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1197
ร่วมเดินขบวนกระทงจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1042
สืบสานตำนานยี่เป็ง เขียนโดย ธนวุฒิ 1029
เทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1041
วมต้อนรับและแสดงความยินดีต้อนรับ ครูปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1014
พิธีวันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1190
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1135
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1140
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 1210
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ เขียนโดย ธนวุฒิ 1094
พิธีสลากย้อม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1117
นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 1054
พิธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 1202
อบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 1124
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง เขียนโดย ธนวุฒิ 1090
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1130
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1140
MATH DAY & ICT FOR ALL 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 1139
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1108
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70” เขียนโดย ธนวุฒิ 2136
อบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1154
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 3944
พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 1160
อบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr เขียนโดย ธนวุฒิ 1278
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 1304
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย ธนวุฒิ 1230
ค่ายปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 1145
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1218
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 1094
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 1096
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1093
อบรมโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 1110
วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) เขียนโดย ธนวุฒิ 1222
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1233
งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1099
แสดงความยินดับกับนักอ่านรุ่นเยาว์จักรคำฯ 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 1085