CKK Online


CKK Information


QR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้3
เมื่อวานนี้156
สัปดาห์นี้3
เดือนนี้4345
ทั้งหมด768223
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการงานห้องสมุด "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เติมทองไชย" เข้ารับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเท เขียนโดย ภัทรพงษ์ 24
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 55
พิธีมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 45
พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา วันจักรคำฯ เกียรติยศ ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 52
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 117
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 109
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 สถาบันการศึกษา กีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ 21.03.24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 122
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 141
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. หน่วยงานในจังหวัดลำพูนร่วมลงนาม เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา "เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคต อย่างยั่งยืน" ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพู เขียนโดย ภัทรพงษ์ 132
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ “เส้นทางสู่ครูผู้เชี่ยวชาญ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ” โดยวิทยากร นางสายบัว พิมพ์มหา จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 136
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 146
วันที่ 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 146
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 166
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 138
วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขียนโดย ภัทรพงษ์ 151
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 163
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา สืบสานตำนาน สองเจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 156
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม Ckk Entertainment ครั้งที่ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ณ อาคารดาราดิเรก 115 ปี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 150
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 156
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมโดรน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 133
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามของสำนักงานพื้นที่พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 116
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 113
ร่วมงาน “CKK OPEN HOUSE 2023 : YOUR FUTURE, OUR FOCUS” เปิดบ้านจักรคำฯ ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เขียนโดย ภัทรพงษ์ 184
龙年大吉,恭喜发财 กิจกรรมวันวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่13 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 179
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย และ รองผู้อำนวยการจิณณิชา ศักดิ์ศิริภาพร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมดาราดิเรก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 190
งานแห่พระรอดหลวง วัดมหาวัน ลำพูน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 200
งานวันครู จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โรงเรึยนมัธยมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน) “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 205
วันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค 2567 ผู้อำนวยการ จรัสคำ อ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูอาวุโส ครูเก่าชาววิทย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำบุญอาคารอาทิตยาราช และเปิดห้อง ปฏิบัติ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 190
กิจกรรม เดิน - วิ่ง จักรคำไมโครมาราธอน และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะครูและนักเรียน 28 ธันวาคม 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 252
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day 2023) ในธีม EPDP x Pinocchio ประจำปี 2566 และ Pre Chirstmas ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา เขียนโดย ภัทรพงษ์ 243
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยสหวิทยาเขตหริภุญชัย จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ปี 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 218
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการอดิศร โยธา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 205
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมครู ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 234
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย2 ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 251
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศิรภัสสร ไชยเมืองมูล ม.2/8 ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตันในรายการ Excella Winter Web Junior Championships 2023 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 220
พิธีเสริมขวัญ สร้างกำลังใจนักเรียนระดับชั้นม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 202
การจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง งานสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนและโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยผู้อำนวยการของทั้ง 2 โรงเรียน ณ อาคารดาราดิเรก จักรคำฯ 119 ปี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 205
ผลการเเข่งขัน กีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ภาค5 ของนักกีฬา สังกัด โรงเรียนจักรคำคณาทร เขียนโดย ภัทรพงษ์ 237
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ ๓9 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี เขียนโดย ภัทรพงษ์ 273
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 170
CKK RUN 5 CHAK KHAM ALUMNI MINI MARATHON 03.12.2023 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 157
พิธีเปิดอาคารดาราดิเรก จักรคำฯ 119 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 182
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 247
มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ โดยโรงเรียนจักรคำเข้าร่วมเป็นศูนย์สอบในปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 266
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาสาสมัครจาก TREFOIL GUILD ตามโครงการ TOPAZ UK -THAILAND 2023 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 235
งานลอยกระทงจังหวัดลำพูน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 385
กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 217
เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 215
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 '' จักรคำเกมส์'' เขียนโดย ภัทรพงษ์ 230
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านโป่งรู และโรงเรียนบ้านม่วงโตน เขียนโดย ภัทรพงษ์ 248
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับสากล เขียนโดย ภัทรพงษ์ 189
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 209
โครงการ Intake Clinic กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ เขียนโดย ภัทรพงษ์ 207
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 186
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เขียนโดย ภัทรพงษ์ 208
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพิราลัย เขียนโดย ธนวุฒิ 295
ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เขียนโดย ธนวุฒิ 288
26-27 ตุลาคม 2566 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินของนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 388
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 303
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เขียนโดย ธนวุฒิ 359
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 347
วันนวมินทรมหาราช เขียนโดย ธนวุฒิ 322
วันมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส ประจำปี 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 323
กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์" ประจำปี 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 314
กิจกรรมอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 278
ร่วมพิธีเปิดห้อง CKK STUDIO เขียนโดย ธนวุฒิ 321
สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาสู่การอ่านที่ยั่งยืน เขียนโดย ธนวุฒิ 295
“วันชาติฝรั่งเศส” “La fête Nationale” เขียนโดย ธนวุฒิ 315
โครงการปลูกจิต รักต้นฮัก เขียนโดย ธนวุฒิ 287
ค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมในการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 302
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 457
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เขียนโดย ธนวุฒิ 895
แห่เทียนพรรษา จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านถนนอินทยงยศ จนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 368
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 327
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชั เขียนโดย ธนวุฒิ 294
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย ธนวุฒิ 303
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย ธนวุฒิ 417
พิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เขียนโดย ธนวุฒิ 462
รับบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่หน่วยกาชาด จังหวัดลำพูน ณ อาคาร 115 ปี จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 398
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เขียนโดย ธนวุฒิ 398
พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 444
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ได้จัดการสอบคัดเลือก นศท.ปี 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 409
อบรมโครงการสเก็ตซ์ภาพ เตือนภัยให้สังเกตจดจำ เขียนโดย ธนวุฒิ 343
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 392
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2567-2569) เขียนโดย ธนวุฒิ 410
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 481
กิจกรรมกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 502
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 484
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 505
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ เขียนโดย ธนวุฒิ 705
กิจกรรม วันตรุษจีนจักรคำ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย ธนวุฒิ 579
กิจกรรมวันครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ธนวุฒิ 567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 799
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 515
กิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 470
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย ธนวุฒิ 485
ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 519
แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 695
จัดกิจกรรมพิธีเสริมขวัญ สร้างกำลังใจนักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 520
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 510

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม