แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 21
พิธีถวายพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลศรีจักรคำคุ้มภัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 18
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 50
กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 40
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 36
การอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 35
วัชรวรินทร์’ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนักเรียน (จิตวิทยาเด็ก) เขียนโดย ธนวุฒิ 118
อบรมยกระดับทักษะ Coding สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 109
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 127
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 183
การอบรม AR VR MR ในระดับเบื้องต้นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 79
รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย เขียนโดย ธนวุฒิ 73
การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 182
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 162
โล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 160
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 192
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 98
ค่ายวรรณกรรมเด็ก พี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 151
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เขียนโดย ธนวุฒิ 139
เครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรทางถนนฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 129
นักเรียนแลกเปลี่ยน เขียนโดย ธนวุฒิ 159
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ. สพม. ลป.ลพ. เขียนโดย ธนวุฒิ 127
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา เขียนโดย ธนวุฒิ 142
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 128
แสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 144
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 125
โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 262
งานวันครู 16 มกราคม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 247
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย เขียนโดย ธนวุฒิ 254
โครงการวิศวปัญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 276
คนเก่งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เขียนโดย ธนวุฒิ 257
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 226
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 209
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เขียนโดย ธนวุฒิ 185
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 175
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 185
Christmas Day ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 189
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 199
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 207
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ รับรางวัลในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 199
ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เขียนโดย ธนวุฒิ 183
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 208
โครงการซอและค่าวฮ่ำ เขียนโดย ธนวุฒิ 165
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เขียนโดย ธนวุฒิ 164
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การแข่งขันแบดมินตัน CMI BadmihtonTournament ครั้งที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 142
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 133
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 132
พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 134
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
จัดการประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 149
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 148
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 217
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 235
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จ. ลำพูน ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 179
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม.ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 156
การประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 220
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 290
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 256
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม. ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 227
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 198
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 185
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ระดับชั้นม. ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 228
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย ธนวุฒิ 257
Pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 244
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 271
ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 237
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เขียนโดย ธนวุฒิ 276
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 341
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 259
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 267
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 328
พิธีบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 374
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 339
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 323
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 284
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 546
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 404
เพชรจักรคำฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 388
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าตรวจ ติดตามฯ Covid-19 เขียนโดย ธนวุฒิ 353
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 332
แสดงความยินดีกับเด็กเก่งภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 293
พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 398
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 318
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 366
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 117 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 359
อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ เขียนโดย ธนวุฒิ 427
การประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เขียนโดย ธนวุฒิ 403
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 435
กิจกรรม English Summer Camp 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 446
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 779
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 1147
สอบปฏิบัตินักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 595
“รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 461
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 432