แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย เขียนโดย admin 69
งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี61 เขียนโดย admin 72
งานมุทิตาจิต “คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 61” เขียนโดย admin 51
ผลงานนักเรียนการแข่งขันว่ายน้ำ ระยะทาง10กม.(ทะเล) ได้ที่15 ในระดับนานาชาติ เขียนโดย admin 58
งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัด เขียนโดย admin 144
ต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย admin 75
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย admin 123
SHOW & SHARE SESA 35 2018 เขียนโดย admin 120
มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน เขียนโดย admin 110
กิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ เขียนโดย admin 116
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 131
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 134
กิจกรรม IT for all เขียนโดย admin 119
MATH DAY 2018 เขียนโดย admin 141
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เขียนโดย admin 181
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เขียนโดย admin 121
รับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสหวิทยาเขตหริภุญชัย เขียนโดย admin 109
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน เขียนโดย admin 140
ชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 201
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม การแสดง ดนตรีนาฎศิลป์ พื้นบ้าน ของกลุ่มชาติพันธุ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 73
กิจกรรมงานวันภาษาไทย เขียนโดย admin 106
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 170
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เขียนโดย admin 157
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักเรียนแต่ละคณะสี เขียนโดย admin 156
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เขียนโดย admin 136
World Robot Olympiad 2018 เขียนโดย admin 207
พิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 248
โครงการสามัคคียอดนักอ่าน เขียนโดย admin 181
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ "สานสัมพันธ์น้องพี่" Gifted Thai เขียนโดย admin 227
โครงการประกวดแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง "ชีววิถีเพื่อชีวิตที่พอเพียง" เขียนโดย admin 261