แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 8 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2563” เขียนโดย ธนวุฒิ 0
โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 0
จักรคำฯ สัญญาออมปี 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 7
นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เขียนโดย ธนวุฒิ 13
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 13
กิจกรรมพี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 17
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 30
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 22
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 19
วันครู 16 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 23
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 27
การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 29
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 27
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 51
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 50
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 69
จักรคำไมโครมาราธอน 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 85
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 69-2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
Christmas Day ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 94
ต้อนรับครูใหม่ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 76
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 87
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(S.S.B.T.C) เขียนโดย ธนวุฒิ 96
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 65
CKK RUN 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 90
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง เขียนโดย ธนวุฒิ 81
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล To be number one idol เขียนโดย ธนวุฒิ 93
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 87
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 88
กิจกรรมกีฬาสีรักษ์โลก เขียนโดย ธนวุฒิ 86
พิธีวางพวงมาลา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 101
เดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 104
ค่าย To be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 83
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 74
กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 78
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 84
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 71
จัดแสดงผลงานนักเรียนและหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มสาระฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 86
Sport Dance Ckk 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 92
แสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ Fablab เขียนโดย ธนวุฒิ 116
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 100
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 100
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 104
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง เขียนโดย ธนวุฒิ 83
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชน เขียนโดย ธนวุฒิ 120
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 105
ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 85
การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4 เขียนโดย ธนวุฒิ 84
งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 และ การแข่งขัน ocean man จ.กระบี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 162
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 145
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 153
พิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 167
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยหาราช เขียนโดย ธนวุฒิ 219
พิธีเปิดค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 266
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 178
ตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 215
พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย ธนวุฒิ 179
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 229
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำฯ ครั้งที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 187
การประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 199
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 264
การอบรมทำผลงานวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 245
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 216
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำ 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 234
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 320
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 200
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 147
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 234
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ เขียนโดย ธนวุฒิ 145
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 267
กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 183
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 171
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG เขียนโดย ธนวุฒิ 113
กิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 169
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทยระดับภูมิภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 145
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 114
มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานักเรียนจราจร เขียนโดย ธนวุฒิ 149
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 120
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 349
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เขียนโดย ธนวุฒิ 145
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 107
แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 99
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี เขียนโดย ธนวุฒิ 123
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม เขียนโดย ธนวุฒิ 114
อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 163
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 103
กิจกรรม International English Week เขียนโดย ธนวุฒิ 95
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 131
อบรมการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 106
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC เขียนโดย ธนวุฒิ 153
เกษียณรำลึก 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 185
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 194
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 101
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 110
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 117