แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 33
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 56
ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 50
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เขียนโดย ธนวุฒิ 68
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 89
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 83
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 159
พิธีบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 183
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 183
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 197
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 277
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 249
เพชรจักรคำฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 239
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าตรวจ ติดตามฯ Covid-19 เขียนโดย ธนวุฒิ 228
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 184
แสดงความยินดีกับเด็กเก่งภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 180
พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 207
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 193
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 229
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 117 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 219
อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ เขียนโดย ธนวุฒิ 310
การประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เขียนโดย ธนวุฒิ 282
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 291
กิจกรรม English Summer Camp 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 314
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 616
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 910
สอบปฏิบัตินักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 447
“รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 327
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 312
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET เขียนโดย ธนวุฒิ 268
ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย ธนวุฒิ 323
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 251
SHOW & SHARE เขียนโดย ธนวุฒิ 281
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขียนโดย ธนวุฒิ 317
การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 288
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 220
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 305
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 242
ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 235
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 238
เลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 232
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Special Prize เขียนโดย ธนวุฒิ 219
“บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เขียนโดย ธนวุฒิ 227
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 224
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 462
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 277
Brilliant Day 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 229
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 204
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender” เขียนโดย ธนวุฒิ 223
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 247
มอบเกียรติบัตรโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 215
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 215
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 252
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 217
ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 210
ผู้ลงสมัครประธานคณะสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 218
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 220
จักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24 เขียนโดย ธนวุฒิ 242
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564” เขียนโดย ธนวุฒิ 265
พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี เขียนโดย ธนวุฒิ 244
นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 253
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 257
การประชุมจำทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 262
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 225
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 228
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 246
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และการนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 206
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 271
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 349
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 312
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 259
Christmas Day ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 394
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ เขียนโดย ธนวุฒิ 356
กีฬาภายใน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 354
The Utopia of CHAKKHAM เขียนโดย ธนวุฒิ 408
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 320
ศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 282
ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 422
รายงานผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 395
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เขียนโดย ธนวุฒิ 364
ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 298
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขียนโดย ธนวุฒิ 277
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนโดย ธนวุฒิ 286
กิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 325
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เขียนโดย ธนวุฒิ 287
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 253
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย ธนวุฒิ 249
ค่าย to be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 275
กิจกรรมแนะแนวทาง TCASและติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยง เขียนโดย ธนวุฒิ 249
"เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" เขียนโดย ธนวุฒิ 294
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 280
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 251
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 316
การแข่งขันกีฬานักเรียนคัดภาคเขตการแข่งขันที่ 5 จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 322
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 277
ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เขียนโดย ธนวุฒิ 266
ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 313
การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 239