แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 10
ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เขียนโดย ธนวุฒิ 6
ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 5
การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 4
ค่าย BORN TO BE A DOCTOR นักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ธนวุฒิ 8
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ เขียนโดย ธนวุฒิ 22
ค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 เขียนโดย ธนวุฒิ 8
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 11
น้อมรำลึกพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย ธนวุฒิ 9
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 93
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 92
สืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 62
แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 65
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย ธนวุฒิ 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 82
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 79
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 137
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 106
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 121
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 99
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 82
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู เขียนโดย ธนวุฒิ 94
โรงเรียนสุจริต เขียนโดย ธนวุฒิ 69
วันเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 52
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 54
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย ธนวุฒิ 70
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากสวทช. เขียนโดย ธนวุฒิ 70
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 86
อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น Thunkable เขียนโดย ธนวุฒิ 101
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
Active Learning Center for Coding on Mobile Application เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 80
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการเฉพาะด้านฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 127
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 82
การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 79
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 100
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 93
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 118
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 79
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 94
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 130
คณะครูตรวจสุขภาพประจำปี เขียนโดย ธนวุฒิ 135
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 123
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 124
นิทรรศการวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 107
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 113
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 188
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2 และม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 115
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 132
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
ให้ความรู้ รณรงค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย เขียนโดย ธนวุฒิ 139
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 159
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 193
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 122
อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 158
มอบหน้ากากอนามัย (ผ้ามัสลิน) และแผ่นกั้นแบบสวมหน้า Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ผู้ว่าราชการจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 141
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 126
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 124
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 264
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 213
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 287
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook เขียนโดย ธนวุฒิ 124
รายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 116 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 158
รายงาน มอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 258
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 232
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 334
ส่งมอบ Aerosol box และหน้ากากป้องกันเชื้อแบบ Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 295
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เขียนโดย ธนวุฒิ 231
ท่านผู้อำนวยการ มานัส นพคุณ คณะครู ทีมงาน Fablab ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shield ด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 391
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 396
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 408
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 722
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 1038
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 560
มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย ธนวุฒิ 379
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 404
รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เขียนโดย ธนวุฒิ 240
ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และไวรัสโคโรน่า เขียนโดย ธนวุฒิ 303
มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 261
Carving CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 176
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 374
TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 238
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 210
แสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล เขียนโดย ธนวุฒิ 227
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 170
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก เขียนโดย ธนวุฒิ 125
โครงงานดาราศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 193
การอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 475
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 181
ผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม จิตอาสาฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 226
มอบรางวัลสาขาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 219
การอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 156