CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้34
เมื่อวานนี้317
สัปดาห์นี้34
เดือนนี้549
ทั้งหมด735116
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 50
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ เขียนโดย ธนวุฒิ 33
พิธีสลากย้อม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 50
นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 42
พิธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 77
อบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 52
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง เขียนโดย ธนวุฒิ 55
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 72
MATH DAY & ICT FOR ALL 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 80
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70” เขียนโดย ธนวุฒิ 471
อบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 99
พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 107
อบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr เขียนโดย ธนวุฒิ 154
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 112
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย ธนวุฒิ 139
ค่ายปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 142
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 143
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 108
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 98
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 104
อบรมโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) เขียนโดย ธนวุฒิ 123
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 159
งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 85
แสดงความยินดับกับนักอ่านรุ่นเยาว์จักรคำฯ 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 167
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 87
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 103
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 100
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เขียนโดย ธนวุฒิ 137
สุขภาพใจในวัยเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 173
วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 113
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 561
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 146
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 121
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำอย.น้อย แกนนำอนุรักษ์พลังงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 126
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 90
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 105
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 83
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” เขียนโดย ธนวุฒิ 124
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 112
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” เขียนโดย ธนวุฒิ 89
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 118 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 106
CKK Singing & Music Contest 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 107
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 83
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 99
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 123
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 102
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย ธนวุฒิ 117
แสดงว่าความยินดีกับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 118
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 119
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 126
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 126
พิธีถวายพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลศรีจักรคำคุ้มภัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 122
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 165
กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 157
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 131
การอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 122
วัชรวรินทร์’ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 238
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนักเรียน (จิตวิทยาเด็ก) เขียนโดย ธนวุฒิ 203
อบรมยกระดับทักษะ Coding สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 207
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 218
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 293
การอบรม AR VR MR ในระดับเบื้องต้นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 164
รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย เขียนโดย ธนวุฒิ 154
การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 261
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 245
โล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 259
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 280
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 227
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 164
ค่ายวรรณกรรมเด็ก พี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 263
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เขียนโดย ธนวุฒิ 224
เครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรทางถนนฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 210
นักเรียนแลกเปลี่ยน เขียนโดย ธนวุฒิ 312
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 241
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ. สพม. ลป.ลพ. เขียนโดย ธนวุฒิ 198
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา เขียนโดย ธนวุฒิ 227
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 196
แสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 232
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 259
โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 353
งานวันครู 16 มกราคม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 323
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย เขียนโดย ธนวุฒิ 334
โครงการวิศวปัญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 352
คนเก่งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เขียนโดย ธนวุฒิ 363
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 307
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 284
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เขียนโดย ธนวุฒิ 258
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 250
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 267
Christmas Day ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 261
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 283