แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 4
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 4
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 12
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 15
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 26
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale เขียนโดย ธนวุฒิ 19
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 17
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 19
พิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 20
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 8
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 53
พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 30
ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 22
โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 51
แสดงความยินดีนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 28
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 47
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 45
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 51
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 66
พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ เขียนโดย ธนวุฒิ 69
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 89
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 71
การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวการพนันฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 75
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS เขียนโดย ธนวุฒิ 81
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 69
กิจกรรมค่าย Eng-Sci เขียนโดย ธนวุฒิ 68
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW เขียนโดย ธนวุฒิ 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน เขียนโดย ธนวุฒิ 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 87
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 81
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 218
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 161
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 92
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 132
บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 79
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้ทางวางอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 70
การอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 76
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 107
ทีม Balbaf. Fabrication Lab CKK. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สามารถคว้ารางวัล Rookie Team 2nd รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ เขียนโดย admin 133
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 83
พิธีเปิดอาคารจักรคำฯ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 117
กิจกรรมวิ่ง “Reunion Run 2019 รวมพลคนจักรคำ 115 ปี” เขียนโดย ธนวุฒิ 150
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ธนวุฒิ 141
ทำบุญอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 99
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 88
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge เขียนโดย admin 146
อบรมนักเรียนแกนนำ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 86
การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 99
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 135
เข้าค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 118
ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้น ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 92
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 105
เปิดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) เขียนโดย ธนวุฒิ 197
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 107
เดินขบวนแห่โคมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 84
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 87
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2552 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 120
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมลงนามถวายพระพรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
การอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 141
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Line tracing LEGO® งาน Bangkok Robotics Challenge 2019 เขียนโดย admin 256
งานรดน้ำดำหัวและขอพรครู ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2562 เขียนโดย admin 172
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย admin 243
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นม.6 เขียนโดย admin 188
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นม.3 เขียนโดย admin 198
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี วันจักรคำเกียรติยศ 2561 เขียนโดย admin 215
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เขียนโดย admin 222
จตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 220
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 218
การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย admin 213
การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย admin 136
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เขียนโดย admin 206
วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 219
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 318
Brilliant Day 2019 เขียนโดย admin 294
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ ระดับภาคเหนือ เขียนโดย admin 264
ค่ายห้องเรียนเตรียมทหาร เตรียมตำรวจ เขียนโดย admin 239
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย admin 284
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย admin 219
โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน Gifted Math ภาคเหนือ เขียนโดย admin 287
การอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย admin 218
วันตรุษจีน ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 213
เลือกตั้งประธานคณะสีปี 2562 เขียนโดย admin 229
การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 375
"Quality CKK Open House" เปิดบ้านจักรคำฯ เขียนโดย admin 462
วันครู 16 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 296
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย admin 263
วิ่งจักรคำไมโครมาราธอน 2018 ครั้งที่ 22 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 394
วันคริสต์มาส ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 267
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เขียนโดย admin 273
CKK RUN 2018 เขียนโดย admin 277
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนโดย admin 305
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร เขียนโดย admin 240