พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม

Profitez du jeu sur bet223 et gagnez votre jackpot aujourd'hui !

2566 คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียน ร่วมงาน "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช

ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ณ อาคาร 115 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม