ติดตามความเคลื่อนไหวการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป
จากFacebookงานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร

 


คลิกสมัครลงทะเบียน https://sites.google.com/chakkham.ac.th/rub64

สั่งจองชุดพละโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน **ผ่านระบบออนไลน์**
https://forms.gle/gdZgMKyVxzay4iQe6

การซื้อเข็มขัดของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน **ผ่านระบบออนไลน์**
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhQ7c80jDhIxN9mcYLvkpyFgjeuwK2PpYwWPA_MalQt-R4g/viewform?fbclid=IwAR2Puz0ZasTRZ53Z7xbzkoemEim-Xo0eogMqwfBcfQCi-a-jy8j9WwP1ebgให้นักเรียนเข้าศึกษารายวิชาตามกลุ่มสาระและห้องเรียนของตนเอง 
 https://sites.google.com/chakkham.ac.th/ckkall