เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คลิกได้ที่ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566