คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
นายจรัส  คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
 

นายถวิล ชัยยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสมือน สายศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุริยา นิ่มตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน