เมนูหลัก

CKK Online

CKK InformationQR-CODE

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้254
เมื่อวานนี้217
สัปดาห์นี้254
เดือนนี้975
ทั้งหมด701954
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
นายเสมือน  สายศร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

นายจิรานนท์  วิชัยคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางจิราวรรณ   ธรรมยศ
หัวหน้างงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ


นางณัฐรินีย์  วัฒนาพันธุ์
หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายธีรดลย์  สามัคคี
หัวหน้างานภูมิทัศน์

นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ

นายปรีชา  มีแจ้
หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน

นางสาวมณีรักษ์  เอ็นเมืองเหล็ก
หัวหน้างานศูนย์กีฬา

นายธนา  กัณทวีชัย
หัวหน้างานยานพาหนะและพนักงานขับรถ

นายศรายุทธ  ใจพล
หัวหน้างานอาคารสถานที่และนักการภารโรง

นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
หัวหน้างงานธนาคารโรงเรียน

นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน
 
นางปฐวัลย์  กิตติ
หัวหน้างานดูแลความสะอาด