สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาสู่การอ่านที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเปิดงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาสู่การอ่านที่ยั่งยืน" ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม