กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชั

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม