ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560


รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ติดตามได้ตาม

link https://goo.gl/1oSjza

 

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ link  https://goo.gl/A0Ic2v


ให้กรอกก่อนมาสมัครอย่างน้อย 1 วัน และ Print แบบรายงานจากเว็บแนบกับเอกสารการสมัคร ขอให้ผู้ที่สมัครเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยครับ