File : VTR CKK 2015

     File : ชนะเลิศประกวดหนังสั้นโครงการ Junior CSR AWARD

     File : VTR CKK สถานศึกษาพระราชทาน 2557
VTR CKK สถานศึกษาพระราชทาน 2557

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับเลือกให้เป็น "สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557"

Posted by นักเรียนจักรคำคณาทร on Wednesday, May 20, 2015

     File : มิตรภาพความสัมพันธ์ ค่ายอาเซียนจักรคำคณาทร

     File : วงโยธวาทิตโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

     File : รายการ ตะเวน...โรงเรียน ตอน โรงเรียนจักรคำคณาทร

     File : VTR ผลงานจักรคำฯ [2554-2555]

     File : มาร์ชจักรคำคณาทร

[1/2]      [1] | [2] | [NEXT]

Username
Password