พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน         ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดนให้กับ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยกลุ่มงานอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดนแทน และว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์ หัวหน้าครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ จากรองผูับัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556


นายภาษิต บุษมงคล รับเข็มเชิดชูเกียรติแทน นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ญาณโรจน์


โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 28-08-2013

Username
Password