กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน          กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำลูกเสือจำนวน 28 นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือทั้ง 28 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูชลธิกาญจน์   จินาจันทร์   ครูอลงกรณ์   ข่าทิพย์พาที   และครูปาริฉัตร   สุใจยา


โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 28-08-2013

Username
Password