รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา อาเซียน



           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม "เปิดประตูลำปาง : มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน" ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา อาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนการศึกษา 3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่นางสาวณัฏฐนิชา ทะนันชัย ม.5/10 และนางสาวพัชราภรณ์ ศรีวงศ์วรรณ์ ม.5/10 และนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดชุดประจำชาติอาเซียน รับทุนการศึกษา 3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่นักเรียนชั้น ม.5/10 และ 4/10 โดยมีครูอลินดา อินทร์อยู่ และครูสยานันท์ ยารังฝั้น ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม

 

 



โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password