นักเรียนที่ผ่านมาการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1         นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ พร้อมคณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านมาการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1   ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลยุโรป

รายชื่อนักเรียน
1. นายศิรพงศ์                   ปิงพะยอม             นักเรียนชั้น ม.6/3
2. นางสาวรุ่งรัศมี             ห้าแสน                   นักเรียนชั้น ม.6/3
3. นางสาวกนกพร           ณ ลำพูน                 นักเรียนชั้น ม.6/3
4. นางสาวสุปรียา            อินธรรมขันธ์          นักเรียนชั้น ม.6/3โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password