ตัวแทนจังหวัดลำพูนแข่งขันกีฬานักเรียน แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2556          เนื่องด้วย ชมรมกีฬาเทนนิส จังหวัดลำพูน ได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน แห่งประเทศไทยปีการศึกษา 2556 โดยทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้จัดการทีม


เทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
เหรียญทอง             เด็กหญิงพณัชกร         พรมเสน            นักเรียนชั้น ม.1/6
เหรียญเงิน              เด็กหญิงฑัชนก           หน่วยเดชา        นักเรียนชั้น ม.3/11


เทนนิส ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
เหรียญทองแดง
       เด็กชายอภิรักษ์         ยาวิชัย               นักเรียนชั้น ม6/8
เหรียญทองแดง       เด็กชายธนวิชญ์         มูลปัญญา          นักเรียนชั้น ม.5/7

 
เทนนิส ประเภทชายคู่
เหรียญเงิน                  อภิรักษ์                       ยาวิชัย           นักเรียนชั้น ม6/8
เหรียญทองแดง         นายอลงกรณ์             แสงงาม         นักเรียนชั้น ม.5/12
                                       นายธนวิชญ์               มูลปัญญา      นักเรียนชั้น ม.5/7

โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้จัดการทีม    และครูชูศักดิ์    อุดอิ่นแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน

 
โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password