รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงปลุกใจ          ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักดนตรี ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดร้องเพลงปลุกใจ “ประสานเสียง ประสานใจ สร้างไทยสามัคคี” ชิงชนะเลิศภาคเหนือตอนบน จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3  กรมประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างเสริมความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ ณ สถานีวิทยุโทรศัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


รายชื่อนักดนตรี
1. นายพีระพล                            ดวงวะนา         (นักร้อง)       นักเรียนชั้น ม.6/4
2. นางสาวแพรวพิรุณ               ไพรศรี              (นักร้อง)       นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสาวแพรวนภา                ไพรศรี              (นักร้อง)       นักเรียนชั้น ม.6/4
4. นางสาวปฐมาวดี                    พวงสุกระ         (นักร้อง)       นักเรียนชั้น ม.6/4
5. นางสาวจุฬารัตน์                   คำคล่อง           (นักร้อง)       นักเรียนชั้น ม.6/4
6. นายณัฐกิตกิ์                         ศรีทองสุข         (กีตาร์)          นักเรียนชั้น ม.6/3
โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password