ชนะเลิศ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง               ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักดนตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. งานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One  จัดโดย อบจ.ลำพูน  ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รายชื่อนักดนตรี
1. นายพีระพล                 ดวงวะนา             (นักร้องนำ)         นักเรียนชั้น ม.6/4
2. นายณัฐกิตกิ์               ศรีทองสุข            (กีตาร์)                นักเรียนชั้น ม.6/3
3. นายธัชพล                  วงศ์ศรี                   (เปอร์คัสชั่น)      นักเรียนชั้น ม.6/12
4. นายวัชรากร                มูลศรี                   (เปอร์คัสชั่น)       นักเรียนชั้น ม.6/10

 โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password