ชนะเลิศ การประกวดดนตรี        ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักดนตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรี ระดับโรงเรียนในภาคเหนือ ประจำปี 2556  “BCC MUSIC CONTEST #4” จัดโดยชมรมศิษย์เก่า กรุงเทพคริสเตียนฯ ภาคเหนือ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการคากาดสวนแก้ว


รายชื่อนักดนตรี 
1. นายณัฐกิตกิ์              ศรีทองสุข        (กีตาร์)                      นักเรียนชั้น ม.6/3
2. นายพีระพล               ดวงวะนา           (ร้องนำ)                    นักเรียนชั้น ม.6/4
3. นายธัชพล                 วงศ์ศรี               (กลองชุด)                นักเรียนชั้น ม.6/12
4. นายธนณัฐ                ปัญญาโกษา     (คีย์บอร์ด)                นักเรียนชั้น ม.6/12
5. นายวัชรากร              มูลศรี                 (เบส กีตาร์)              นักเรียนชั้น ม.6/10
6. นายฉัตรกุล               อภิวงค์งาม        (เปอร์คัสชั่น)            นักเรียนชั้น ม.6/12
7. นางสาวแพรวพิรุณ   ไพรศรี               (ร้องประสานเสียง)  นักเรียนชั้น ม.6/2
8. นางสาวแพรวนภา     ไพรศรี              (ร้องประสาน)           นักเรียนชั้น ม.6/4
โดย.  
ประกาศวันที่ 04-09-2013

Username
Password