ร่วมความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ              นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 ท่านได้แก่
1. ครูผ่องศรี           มณีขัติย์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. ครูนิคม              โท๊ะลงทง                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. ครูนิตยา            จันทร์ดาพรหม        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556  ณ ห้องเจ้าหลวง

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 06-09-2013

Username
Password