มอบเกียรติบัตรและที่ระลึกเหรียญพระบรมฯ รัชกาลที่7 ให้ครูชูศักดิ์ วงศ์ปาลีย์            นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มอบเกียรติบัตรและที่ระลึกเหรียญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ให้กับครูชูศักดิ์  วงศ์ปาลีย์  ซึ่งได้มีส่วนช่วยเหลือภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จนถึงวาระเกษียณอายุราชการในปี 2556  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องเจ้าหลวง


โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 06-09-2013

Username
Password