เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมอาเซียน       รองทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนและนางวิสารดา  ฉิมน้อย แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทักษิณา  มาลี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สเต็ป-นัส สัมเบิร์สท์-เอนไวรอเมนท์ โปรแกรม เพื่อเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2556 จากการเข้าร่วมโครงร่างวิจัยเข้าประกวดโครงการ ยุวชนคนรักษ์น้ำ ของ สสวท. สาขาสิ่งแวดล้อมโลกและมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2013

Username
Password