แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ       รองทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนครูนิตยา จันทร์ดาพรหม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนภัทร์ คำลือเกียรติ , เด็กหญิงณัฐพร  ภูดอนตอง และเด็กหญิงปาณิศา  กิติบุตร นักเรียนชั้น ม.1/8 ที่สอบผ่านและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ในโครงการ ยูซีอี ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556  เป็นโครงการศึกษาวัฒนธรรมในระยะสั้น ซึ่งจะออกเดินเข้าร่วมในเดือนตุลาคม 2556  เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

 โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2013

Username
Password