นิทรรศการภาพถ่าย         ช่วงเดือนกรกฎาคม  ที่ผ่านมา งานดรีมแอนท์ทีมได้จัดกิจกรรม นิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้ชื่อ บนทางเท้าเล่าด้วยภาพ Side Walk Talk มีผู้ส่งเข้าประกวดในระดับ ม.6 คณะกรรมการมีการคัดเลือกภาพมีผู้ได้รับรางวัลภาพที่มีแนวคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนทำดี เพื่อสังคม และชุมชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการลดโลกร้อน สร้างวินัยให้คนได้ชื่นชม ในการนี้นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการได้เป็นผู้มอบรางวัลให้สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2013

Username
Password