วันเยาวชน ประจำปี 2556          เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลังของประเทศชาติในอนาคต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเยาวชนดีเด่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

 โดย.  
ประกาศวันที่ 20-09-2013

Username
Password