รางวัลชนะเลิศการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GoGo board I          นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์  ด้วย  GoGo board I ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 "ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน" ในวันที่ 19-12 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  มีดังนี้

                  1. นายธงชัย             ต้นซาว                   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
                  2. นายธนธรรม          เก่งวิทย์กรรม         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
                  3. นายวัชรเกียรติ      อินศรี                     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
                  4. นายเจตนิพัทธ์       อะกะปัน                 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 20-09-2013

Username
Password