มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช.ภาคเหนือ โครงงานรักษาความปลอดภัย         จากที่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการตาสัปรด โดย สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตำรวจภูธรภาค 5 ซึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ พร้อมทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท นั้น ในวันที่ 20 กันยายน 2556 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จึงได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

                  1.  นายจิณณพัต   จันทร์บุญเป็ง
                  2.  นายนพชัย   ศรีบัณฑิต
                  3.  นายธนกร   มาลาจักร
                 
                  และ รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรม ได้แก่
                  1.  นางสาวณัฐริกา   ค้างกอ
                  2.  นายเนติธร   ใจงิ้วคำ
                  3.  นางสาวฐิติรัตน์   จันตาเวียง

โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 20-09-2013

Username
Password